Prohlášení společnosti Bizerba SE & Co. KG o ochraně osobních údajů – internetová stránka (www.bizerba.com)

 

1. Informace o sběru osobních údajů

 

(1) Níže uvádíme informace o sbírání osobních údajů při použití internetové stránky www.bizerba.cz. Osobní údaje jsou všechny údaje, které je možné vztáhnout k Vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mail, telefonní čísla, uživatelská jména anebo chování uživatele.

(2) Odpovědnou osobou podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost Bizerba SE & Co. KG, Wilhelm-Kraut-Straße 65, 72336 Balingen, Německo (viz tiráž). Naše referenty ochrany osobních údajů můžete kontaktovat na adrese datenschutzbeauftragter@bizerba.com nebo poštou s poznámkou „Datenschutzbeauftragter“ (referent ochrany osobních údajů).

(3) Pokud nás budete kontaktovat e-mailem, uložíme Vámi poskytnuté údaje (e-mailová adresa, jméno, adresa a telefonní číslo), abychom mohli odpovědět na Vaše dotazy. Údaje, které v této souvislosti získáme, vymažeme, jakmile nebude jejich uložení nadále nutné nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonem stanovené povinnosti k archivaci údajů.

(4) Pokud u jednotlivých funkcí naší nabídky využíváme služeb pověřených poskytovatelů služeb, nebo pokud chceme využít Vašich osobních údajů k reklamním účelům, níže Vás podrobně informujeme o příslušných procesech včetně doby ukládání Vašich osobních údajů.

 

2. Vaše práva

 

(1) Přísluší Vám následující práva spojená s osobními údaji:

právo na informace,
právo na opravu nebo výmaz,
právo na omezení zpracování,
právo na odmítnutí zpracování,
právo na přenositelnost dat.

(2) Kromě toho máte právo si stěžovat na zpracování svých osobních údajů u dozorčího úřadu k ochraně osobních údajů.

 

3. Sběr osobních údajů při návštěvě naší internetové stránky

 

(1) Při pouhém informativním využití internetové stránky, tedy pokud se neregistrujete nebo nám neposkytnete informace jinou formou, sbíráme pouze osobní údaje, které odešle prohlížeč našemu serveru. Pokud si přejete prohlížet naši internetovou stránku, získáváme následující údaje, které jsou pro nás z technických důvodů potřebné k tomu, abychom Vám naši internetovou stránku mohli zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. f GDPR):

IP adresa

datum a čas požadavku

rozdíl časového pásma od časového pásma Greenwich Mean Time (GMT)

obsah požadavku (konkrétní stránka)

stav přístupu / stavový kód HTTP

číslo portu

přenesené množství dat

internetová stránka, ze které přichází požadavek

prohlížeč

operační systém a jeho rozhraní

jazyk a verze rozhraní prohlížeče.

(2) Kromě výše uvedených údajů jsou během použití naší internetové stránky ukládány na Vašem počítači soubory cookies. V případě souborů cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem pevném disku, jsou přiřazeny k Vašemu prohlížeči, a přicházejí jimi určité informace do místa, které soubor cookie uložilo (v tomto případě my). Soubory cookies nemohou spustit žádné programy ani přenést do Vašeho počítače viry. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější. Některé soubory cookies jsou nutné k bezproblémovému fungování internetové stránky.

(3) Použití souborů cookies:

(a) Tato internetová stránka využívá následující druhy souborů cookies, jejichž rozsah a popis funkce jsou vysvětleny níže:

• dočasné cookies (viz (b)),

• trvalé cookies (viz (c)).

(b) Dočasné cookies jsou vymazány automaticky, jakmile zavřete prohlížeč. K těmto souborům patří cookies relace. Tyto soubory ukládají tzv. ID relace, jejichž pomocí je možné přiřadit požadavky Vašeho prohlížeče společné relaci. Tím je možné znovu rozpoznat Váš počítač, pokud se vrátíte na naši internetovou stránku. Cookies relace jsou vymazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

(c) Trvalé soubory cookies jsou vymazány automaticky po uplynutí předepsané doby, která se může lišit podle typu souboru cookie. Tyto soubory cookies bezpečně ukládají například určitá nastavení, jako jsou třeba jazyková nastavení, která používáte. Soubory cookies můžete kdykoliv vymazat v bezpečnostních nastaveních svého prohlížeče.

(d) Nastavení prohlížeče můžete konfigurovat v souladu se svými požadavky a např. zamítnout příjem cookies od třetích subjektů nebo všech souborů cookies. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že případně nebudete moci využívat všech funkcí této internetové stránky.

(e) Soubory cookies používáme k tomu, abychom Vás mohli při vaší další návštěvě identifikovat, pokud jste registrovaným uživatelem naší internetové stránky a získali jste přístup. K tomu se při přihlášení vytvoří soubor cookie, který zaznamenává Váš poslední přístup (čas, datum a IP adresu).

 

4. Další funkce a nabídky naší internetové stránky

 

(1) Kromě čistě informativního využití naší internetové stránky nabízíme různé služby, kterých můžete v případě zájmu využít. K tomu musíte zpravidla uvést další osobní údaje, které použijeme k poskytnutí příslušné služby, a na které se vztahují výše uvedené zásady zpracování osobních údajů.

(2) Ke zpracování Vašich osobních údajů zčásti využíváme externích dodavatelů služeb. Tyto dodavatele jsme pečlivě vybrali a pověřili, jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně je kontrolujeme.

(3) Dále pak můžeme vaše osobní údaje předat třetím subjektům, pokud nabízíme uzavření smluv nebo podobné služby společně s našimi partnery. Bližší informace získáte při uvedení svých osobních údajů nebo níže v popisu nabídky.

(4) Pokud sídlí naši dodavatelé služeb nebo partneři v některém státě mimo evropský hospodářský prostor (EHS), informujeme vás o následcích této okolnosti v popisu nabídky.

 

5. Odmítnutí nebo odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů

 

(1) Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Takové odvolání má vliv na přípustnost zpracování Vašich osobních údajů, jakmile jej vůči nám uvedete.

(2) Pokud zpracování Vašich osobních údajů zakládáme na uvážení zájmu, můžete vznést nesouhlas se zpracováním. Jedná se o případ, kdy zpracování není nutné především k plnění smlouvy s Vámi, což vždy uvádíme v následném popisu funkcí. Pokud takový nesouhlas vznesete, žádáme Vás o uvedení důvodů, proč nemáme zpracovávat Vaše osobní údaje způsobem, jakým je máme zpracovávat. V případě odůvodněného odmítnutí přezkoumáme věcný stav, a buď zpracování osobních údajů ukončíme nebo upravíme, nebo Vás budeme informovat o našich povinných důvodech k tomu, abychom ve zpracování pokračovali.

(3) Samozřejmě můžete kdykoliv odmítnout zpracování svých osobních údajů z důvodu reklamy a analýzy dat. O Vašem odmítnutí reklamy nás můžete informovat na následujících kontaktních adresách: marketing_cz@bizerba.com nebo poštou na adrese uvedené v bodě 1 (2) s poznámkou „Marketing“.

 

6. Využití našeho kontaktního formuláře

 

(1) Na naší internetové stránce máte možnost kontaktovat nás pomocí kontaktního formuláře. Přitom jsou nám sděleny ze vstupní masky následující údaje (právní základ při existenci Vašeho souhlasu je čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR:)

oslovení

jméno a příjmení

e-mailová adresa

poštovní adresa (ulice, číslo domu, PSČ, místo)

společnost

obor

Kromě toho získáváme při přihlášení následující údaje:

IP adresa odesilatele formuláře

datum a čas záznamu

(2) Ke zpracování dat je v rámci využití našeho kontaktního formuláře vyžádán Váš souhlas a je uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

(3) Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu jejich shromažďování.

 

7. Využití služby Google Analytics

 

(1) Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. soubory. „cookie“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači, a umožňují tak provádět analýzu využívání webových stránek. Informace získané prostřednictvím souboru cookie o Vašem využití této internetové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Na této stránce byla aktivována funkce anonymizace IP adres. Google před přenosem zkrátí IP adresu uživatelů z členských států Evropské unie nebo z jiných smluvních stran dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA nejprve převedena celá IP adresa a teprve tam zkrácena. Na žádost provozovatele webových stránek může Google tyto informace použít k vyhodnocení Vašeho využívání webu, k vypracování zpráv o aktivitách na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s využíváním příslušného webu a internetu obecně.

(2) Vaše IP adresa získaná z prohlížeče prostřednictvím služby Google Analytics nebude nikdy spojena s ostatními údaji společnosti Google.

(3) Dále můžete získávání údajů ze souborů cookie a údajů o využívání webu (vč. své IP adresy) zablokovat a zabránit Googlu v jejich zpracování tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Tato internetová stránka používá funkci Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Tím jsou IP adresy dále zpracovávány zkrácené a lze tím vyloučit vztažení ke konkrétní osobě. Pokud by na základě Vašich osobních údajů připadalo v úvahu jejich vztažení ke konkrétní osobě, je toto zpracování okamžitě vyloučeno a osobní údaje jsou tak okamžitě vymazány.

(5) Funkce Google Analytics využíváme k tomu, abychom analyzovali využití naší internetové stránky a mohli ji pravidelně vylepšovat. Na základě získaných statistik můžeme vylepšit naši nabídku a upravit ji tak, aby byla pro Vás jako pro uživatele zajímavější. Právním základem k použití funkce Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. f GDPR.

(6) Informace třetího subjektu: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pro uživatele: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, přehled ochrany osobních údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

8. Využití pluginů sociálních médií

 

(1) V současné době využíváme následujících pluginů sociálních médií: LinkedIn a Xing. Využíváme přitom tzv. řešení pomocí dvou klepnutí. To znamená, že jakmile navštívíte naši internetovou stránku, nejsou v zásadě zpočátku na poskytovatele pluginů přeneseny žádné osobní údaje. Poskytovatele pluginu poznáte podle označení v políčku prostřednictvím počátečního písmena nebo loga. Tímto Vám dáváme možnost komunikovat pomocí tlačítka přímo s poskytovatelem pluginu. Pouze pokud klepnete na označené pole, a tím je aktivujete, získává poskytovatele pluginu informaci o tom, že jste vyvolali příslušnou internetovou stránku naší nabídky online. Navíc jsou přeneseny údaje, které jsou uvedeny v bodě 3. tohoto prohlášení. V případě služby Xing je podle informací poskytovatele v Německu adresa IP okamžitě po získání anonymizována. Aktivací pluginu jsou tedy osobní údaje od Vás předány přílušném poskytovateli pluginu a zde uloženy (v případě amerických poskytovatelů služby LinkedIn v USA). Vzhledem k tomu, že poskytovatel pluginu provádí sběr dat především prostřednictvím souborů cookies, doporučujeme Vám před klepnutím na šedé políčko vymazat pomocí bezpečnostních nastavení svého prohlížeče všechny soubory cookies.

(2) Nemáme vliv na získávané údaje a na procesy zpracování dat a ani nám není známý celkový rozsah sběru dat, účely zpracování nebolhůty pro ukládání. Nemáme ani žádné informace o vymazání dat shromážděných poskytovatelem pluginu.

(3) Poskytovatel pluginu ukládá získané údaje o Vás formou uživatelského profilu a používá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo k úpravě své internetové stránky podle potřeby. Takové vyhodnocení se provádí především (i u nepřihlášených uživatelů) k prezentaci cílené reklamy a k informování ostatních uživatelů sociálních sítí o Vašich aktivitách na naší internetové stránce. Máte právo odmítnout vytváření takového uživatelského profilu., k jeho uplatnění se musíte obrátit na poskytovatele příslušného pluginu. Prostřednictvím pluginů Vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a ostatními uživateli, abychom mohli vylepšovat naši nabídku a upravit ji tak, aby byla pro Vás jako uživatele zajímavější. Právním základem k použití pluginů je čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. f GDPR.

(4) Předání dat proběhne nezávisle na tom, zda máte u poskytovatele pluginu účet a jste přihlášeni. Pokud jste u poskytovatele pluginu přihlášeni, budou údaje o Vás, které jsou získány na naší stránce, přiřazeny přímo účtu, který máte u poskytovatele pluginu. Po stisknutí aktivovaného tlačítka a pokud např. odkazujete na stránku, uloží poskytovatel pluginu také tuto informaci u vašeho uživatelského účtu a zveřejní ji pro vaše kontakty. Doporučujeme Vám, abyste se po ukončení použití sociální sítě vždy odhlásili, především pak ale před aktivací tlačítka, protože tím můžete zabránit přiřazení k vašemu profilu u poskytovatele pluginu.

(5) Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a o jejich zpracování poskytovatelem pluginu získáte v následujících prohlášeních tohoto poskytovatele o ochraně osobních údajů. Zde získáte také další informace o svých příslušných oprávněních a možnostech nastavení k ochraně svého soukromí.

(6) Adresy příslušného poskytovatele pluginu a URL s informacemi o ochraně osobních údajů:

(a) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Německo; http://www.xing.com/privacy.

 

(b) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

9. Vložení videosouborů YouTube

 

(1) Do naší nabídky online jsme vložili videa YouTube, která jsou uložena na stránkách http://www.YouTube.com a je možné je přímo přehrávat z naší internetové stránky. Všechna jsou vložena v rámci „rozšířeného režimu ochrany dat“, tzn. společnosti YouTube nejsou přenášeny žádné údaje o Vás jako o uživateli, pokud videa nepřehráváte. Až poté, kdy videa přehrajete, dojde k přenosu dat uvedených v části (2). Na tento přenos dat nemáme žádný vliv.

(2) Návštěvou internetové stránky získává YouTube informace o tom, že jste vyvolali příslušnou podstránku naší internetové stránky. Navíc jsou přeneseny údaje, které jsou uvedeny v bodě 3. tohoto prohlášení. To je provedeno nezávisle na tom, zda máte u YouTube uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet nemáte. Pokud jste přihlášeni u Google, budou údaje o Vás přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazování k Vašemu profilu u YouTube, musíte se před použitím tlačítka odhlásit. YouTube ukládá údaje o Vás formou uživatelského profilu a používá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a k úpravě své internetové stránky podle potřeby. Takové vyhodnocení se provádí především (i u nepřihlášených uživatelů) k prezentaci cílené reklamy a k informování ostatních uživatelů sociálních sítí o Vašich aktivitách na naší internetové stránce. Máte právo odmítnout vytváření takového uživatelského profilu, k jeho uplatnění se musíte obrátit na YouTube.

(3) Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a o jejich zpracování společností YouTube získáte v následujících prohlášení o ochraně osobních údajů. Zde získáte také další informace o svých právech a možnostech nastavení k ochraně svéhou soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

10. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme změnit nebo upravit pro zachování souladu se změnami a úpravami zákonů a předpisů, případně zvážit jeho aktualizaci.