Περισσότερη διαφάνεια στον πάγκο των φρέσκων τροφίμων

 

Παρακολούθηση των δεδομένων των συνδεδεμένων κοπτικών με σκοπό την βελτίωση των λειτουργιών

 

Κατεβάστε δωρεάν το Ενημερωτικό Έντυπο

Connected slicing - Improve the transparency of your processes at the fresh food counter

Η τάση για αυξημένη ζήτηση στο χώρο του τρόφιμου σημαίνει ότι όλο και περισσότερα κοπτικά χρειάζονται στον πάγκο των φρέσκων. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των κοπτικών μηχανημάτων σας και η εξυπηρέτηση των πελατών κάθε στιγμή, η αποτελεσματική διασύνδεση με καινοτόμο και δυναμικό λειτουργικό είναι απαραίτητη. H έξυπνη κοπή και το κατάλληλο λογισμικό κάνουν δυνατή την παρακολούθηση και την βελτιστοποίηση των διαδικασιών στον πάγκο των φρέσκων.

Connected slicing

Data monitoring to increase transparency

Μεγαλύτερη απόδοση

Efficient processes at the fresh food counter

Κατεβάστε δωρεάν το Ενημερωτικό Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα και ενημερωθείτε για το πως μπορείτε να βελτιώσετε την λειτουργία των κοπτικών σας με την παρακολούθηση δεδομένων και πως το νέο κοπτικό VSP της Bizerba μπορεί να αυξήσει την διαφάνεια και την αποδοτικότητα στον πάγκο των φρέσκων.