Verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens van Bizerba SE & Co. KG Website

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgerelateerde gegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgerelateerde gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens die naar u persoonlijk herleidbaar zijn, zoals naam, adres, e-mailadressen, telefoonnummers, gebruikersnamen en gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke in de zin van artikel 4 par. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Bizerba SE & Co. KG, Wilhelm-Kraut-Straße 65, 72336 Balingen, Bondsrepubliek Duitsland (zie onze colofon). Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u VIA dataprotection-BE@bizerba.com of via ons postadres met de toevoeging ‘Datenschutzbeauftragter’.

(3) Als u contact opneemt met ons via e-mail, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, uw naam, uw adres en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. De in deze samenhang voorkomende gegevens worden door ons verwijderd, zodra de opslag ervan niet meer nodig is. Indien er sprake is van wettelijke bewaarplicht, beperken wij de verwerking ervan.

(4) De verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens binnen de Bizerba Group zijn voor zakelijke doeleinden en legitieme redenen. Bizerba zorgt ervoor dat het gebruik van persoonlijke gegevens onderworpen is aan instructies door het afsluiten van verwerkingscontracten met in bedrijf gestelde serviceproviders. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan een land buiten de EU, zorgen contractregelingen ervoor dat een niveau van gegevensbescherming wordt nageleefd dat vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie.

(5) Indien wij voor verschillende functies van ons aanbod beroep doen op derden, of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u hieronder in detail over de betreffende procedures. Daarbij vermelden wij tevens de vastgelegde criteria van de bewaartermijn.

2. Uw rechten

(1) U hebt ten opzichte van ons de volgende rechten met betrekking TOTde u betreffende persoonsgerelateerde gegevens:

• recht op informatie,

• recht op correctie of verwijdering,

• recht op beperking van de verwerking,

• recht op bezwaar tegen de verwerking,

• recht op gegevensportabiliteit.

(2) U hebt bovendien het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens door ons.

3. Verzamelen van persoonsgerelateerde gegevens bij een bezoek aan onze website

(1) Als u de website louter voor informatie gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgerelateerde gegevens die uw browser aan onze server overdraagt. Als u onze website enkel wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website weer te kunnen geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (rechtsgrondslag is AVG art. 6, par. 1 lid 1, sub f:

• IP-adres

• datum en tijd van de aanvraag

• tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)

• inhoud van de aanvraag (concrete pagina)

• toegangsstatus/HTTP-statuscode

• poortnummer

• het overgedragen datavolume

• website, waarvandaan het verzoek komt

• browser

• besturingssysteem en de interface

• taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden bij gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen en die de instantie waarvan de cookie afkomstig is (in dit geval ons) bepaalde informatie verstrekt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of uw computer besmetten met virussen. Ze dienen ervoor het internetaanbod over het geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Enkele cookies zijn noodzakelijk om onze website probleemloos te laten functioneren.

(3) Gebruik van cookies:

(a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hiernavolgend worden verklaard:

• Tijdelijke cookies (zie (b)),

• Permanente cookies (zie (c)).

(b) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser afsluit. Hiertoe behoren met name de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-id op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan een sessie worden gekoppeld. Daardoor wordt uw computer herkend als u op onze website terugkeert. De sessie-cookies worden verwijderd als u zich afmeldt of de browser afsluit.

(c) Permanente cookies worden na een bepaalde termijn automatisch verwijderd; deze termijn kan per cookie verschillen. Deze cookies slaan bijvoorbeeld op veilige wijze bepaalde instellingen op, zoals bijvoorbeeld de door u gebruikte taalinstellingen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde verwijderen.

(d) U kunt uw browserinstellingen geheel naar eigen wens configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of alle cookies afwijzen. Wij wijzen erop dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

(e) Wij maken gebruik van cookies, zodat wij u bij een volgend bezoek herkennen, indien u een geregistreerde gebruiker van onze website bent en toegang hebt gekregen. Bij het inloggen wordt een cookie geplaatst dat de laatste toegang van de gebruiker registreert (uur, datum en IP-adres).

4. Overige functies en aanbod van onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende prestaties aan, waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Daarvoor moet u in de regel nog meer persoonsgerelateerde gegevens opgeven. Deze gebruiken wij voor het leveren van de betreffende prestatie en hiervoor gelden de bovengenoemde principes van de gegevensverwerking.

(2) Voor de verwerking van uw gegevens maken wij deels gebruik van externe dienstverleners. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd, zijn aan onze richtlijnen gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonsgerelateerde gegevens aan derden doorgeven, als het sluiten van contracten en dergelijke door ons in samenwerking met partners wordt aangeboden. Nadere informatie hierover krijgt u bij het opgeven van uw persoonsgerelateerde gegevens of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

(4) Indien onze dienstverleners of partners zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Gemeenschap (EEG), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod.

5. Bezwaar tegen of intrekking van de toestemming voor de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. Het kenbaar maken van zo’n intrekking aan ons heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens.

(2) Indien de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens berust op een afweging van belangen, kunt u tegen deze bezwaar maken. Dit is het geval, als de verwerking niet specifiek nodig is voor de naleving van een contract met u. Dit wordt door ons duidelijk gemaakt bij de volgende beschrijving van de functies. Als u zo’n bezwaar indient, verzoeken wij u de redenen aan te geven waarom wij uw door ons geregistreerde persoonsgerelateerde gegevens niet mogen verwerken. In het geval dat u een gefundeerd bezwaar indient, bekijken wij de situatie en stoppen wij met de gegevensverwerking, passen deze aan, of gaan door met de verwerking onder opgave van dwingende, gerechtvaardigde redenen.

(3) U kunt uiteraard te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden en data-analyse. Onder de volgende contactgegevens kunt u ons informeren over uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden: mailto:dataprotection-BE@bizerba.com of per post aan het onder punt 1 (2) genoemde adres, onder vermelding van ‘marketing’.

6. Gebruik van ons contactformulier

(1) Op onze website hebt u de gelegenheid contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Daarbij worden de volgende gegevens uit het invoermasker aan ons overgedragen (rechtsgrondslag bij toestemming uwerzijds is AVG art. 6, par. 1, sub a:

• Aanhef

• Voor- en achternaam

• E-mailadres

• Postadres (straat, huisnummer, postcode, plaats)

• Onderneming

• Branche

Daarnaast worden bij de aanmelding de volgende gegevens geregistreerd:

• IP-adres van de afzender van het formulier

• Datum en tijd van de registratie

(2) Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het gebruik van ons contactformulier uw toestemming gevraagd en wordt er naar deze privacyverklaring verwezen.

(3) De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van de registratie niet meer nodig zijn.

(4) Bij het registreren voor een nieuwsbrief, worden de volgende gegevens verzameld met het oog op klantenzorg: titel, naam / voornaam, e-mailadres en bedrijf. De nieuwsbrief wordt verzonden via Newsletter2Go, waar uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Informatie over de voorschriften voor gegevensbescherming van de serviceleverancier van de nieuwsbriefverzending vindt u hier https://www.newsletter2go.de/datenschutz/. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken via de link waarmee u zich afmeldt in de e-mails.

7. Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS overgedragen en daar bewaard. Op deze pagina is de IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van de gebruiker van Google in de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten samen te stellen over de website-activiteiten en om andere, met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren.

(2) Het ten behoeve van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt bovendien de registratie van de door de cookie verzamelde gegevens en de gegevens betreffende uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door het downloaden en installeren van de browserplug-in die beschikbaar is via de onderstaande link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding ‘_anonymizeIp()’. Daardoor worden IP-adressen voor de verwerking ingekort, zodat de herleidbaarheid naar personen uitgesloten kan worden. Voor zover de van u geregistreerde gegevens naar u herleidbaar zijn, wordt dat onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgerelateerde gegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Via de opgestelde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken.  Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is AVG art. 6, par. 1 lid 1, sub f.

(6) Informatie van de externe dienstverlener: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8. Gebruik van social media plug-ins

(1) Wij maken momenteel gebruik van de volgende social media plug-ins: LinkedIn en Xing. Daarnaast maken wij gebruik van de z.g. dubbelklik-oplossing. Dat betekent dat als u onze website bezoekt, er in principe eerst geen persoonsgerelateerde gegevens aan de aanbieders van de plug-ins worden doorgegeven. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de markering op de knop boven de beginletters of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid via de knop direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op de gemarkeerde knop klikt en deze daardoor activeert, krijgt de plug-inaanbieder de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod opgeroepen hebt. Daarnaast worden de onder punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. In het geval van Xing wordt volgens de informatie van de aanbieder het IP-adres meteen na registratie geanonimiseerd. Door de activering van de plug-in worden uw persoonsgerelateerde gegevens dus aan de betreffende plug-inaanbieder overgedragen en daar (bij de Amerikaanse aanbieder LinkedIn in de VS) opgeslagen. Omdat de plug-inaanbieder voor de gegevensregistratie voornamelijk cookies gebruikt, adviseren wij u alvorens op het grijze vakje te klikken, via de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te verwijderen.

(2) Wij hebben noch invloed op de geregistreerde gegevens en de gegevensverwerkingsprocedures, noch zijn wij bekend met de volle omvang van de gegevensregistratie, het doel van de verwerking of de opslagtermijnen. Ook over het verwijderen van de geregistreerde gegevens door de plug-inaanbieder hebben wij geen informatie.

(3) De plug-inaanbieder slaat de via u geregistreerde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of adequate vormgeving van zijn website. Zo’n analyse dient vooral (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor de weergave van adequate reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht op bezwaar tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen. Om uw bezwaar kenbaar te maken, dient u contact op te nemen met de betreffende plug-inaanbieder. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid met de sociale netwerken en andere gebruikers te interageren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker aantrekkelijker maken. Rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is AVG art. 6, par. 1 lid 1, sub f.

(4) Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensregistratie en de verwerking door de plug-inaanbieder vindt u in de volgende privacyverklaringen van deze aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw betreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy.

(5) Adressen van de betreffende plug-inaanbieders en de URL’s met hun privacyverklaringen:

(a) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Deutschland; http://www.xing.com/privacy.

(b) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

9. Invoegen van YouTube-video’s

(1) Wij hebben in ons aanbod YouTube-video’s ingevoegd, die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen en vanaf onze website direct afspeelbaar zijn. Deze zijn allemaal opgenomen in de ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden overgedragen als u de video’s niet afspeelt. Pas als u de video’s afspeelt, worden de hieronder in paragraaf (2) genoemde gegevens overgedragen. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

(2) Door het bezoek aan de website krijgt YouTube de informatie, dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Daarnaast worden de onder punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit gebeurt er onafhankelijk van of u al of niet een gebruikersaccount hebt bij YouTube waarmee u bent ingelogd. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account. Als u deze toewijzing aan uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u zich voor het activeren van de knop uitloggen. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of adequate vormgeving van zijn website. Zo’n analyse dient vooral (zelfs bij niet-ingelogde gebruikers) voor het plaatsen van adequate reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht op bezwaar tegen het vormen van deze gebruikersprofielen. Om uw bezwaar kenbaar te maken, dient u contact op te nemen met YouTube.

(3) Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensregistratie en de verwerking door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze verklaring omtrent gegevensbescherming wijzigen of aanpassen om te garanderen dat voldaan is aan aanpassingen of wijzigingen in wetten en voorschriften, of om rekening te houden met actualiseringen.